Vaccinatie - prik of steek onder water ?

Vaccineren geschiedt standaard onder het motto: beter voorkomen dan genezen.

Onder datzelfde motto dient informeren vooraf te gaan aan vaccineren ...
zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt ...
niet vanuit onwetendheid ...
niet onder dwang ...
niet uit angst ...
maar vanuit kennis van zaken !

Er is inmiddels heel veel gezegd over de voor- en nadelen van vaccinaties, over de onduidelijke lange termijn effecten op onze gezondheid, over verzwegen maar toch bekende bijwerkingen, over de invloed van de farmaceutische industrie op universiteiten en de medische wetenschap en zelfs op de maatschappelijke (denk aan de WHO!) en politieke verhoudingen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Hoe meer je hierover te weten komt, des te duidelijker begint het te worden, dat er niet alleen veel wordt gezegd, maar dat er nog veel meer wordt verzwegen.

Er blijkt een kleurrijk spectrum te bestaan tussen misleiding, manipulatie en belangenverstrengeling enerzijds en onwetendheid, argeloosheid en goede bedoelingen anderzijds.
Dat geldt in het bijzonder voor mensen binnen de overheid, voor behandelende artsen en voor de consumenten, de (potentiële) gevaccineerden.

Wie kan je om advies vragen, wie is werkelijk deskundig? Die vragen zijn belangrijk, maar de antwoorden zijn niet vanzelfsprekend.

Opmerkelijk is dat werkelijk goed geïnformeerden binnen de industrie en een groot aantal artsen zich zelf niet of liever niet laten vaccineren of in ieder geval ernstige twijfels hebben!

Het beste en meest complete overzicht ben ik tegengekomen in een document van Marcel Messing. Graag verwijs ik hierbij naar zijn zeer informatieve site:Boekje 'Vaccineren of niet?' van Marcel Messing
http://www.marcelmessing.nl/

Marcel Messing heeft in de vorm van een klein boekje met de titel "Vaccineren of niet?" een zeer helder overzicht weten te geven van de verschillende facetten van dit ingewikkelde maatschappelijke en medische fenomeen.

In de inleiding is gezegd dat iedereen vrij is het artikel te kopiëren en te verspreiden onder vermelding van de naam van de website. 

Marcel MessingVan die gelegenheid maak ik hier graag gebruik; je kunt het online lezen of aanschaffen via een boekwinkel. En als je voelt dat de informatie juist is, kun je en mag je deze gewoon verder verspreiden.

Door hier of op het boekje te klikken kun je de inhoud online lezen.

Met heel veel dank aan Marcel Messing !

Zeer opmerkelijk is het volgende:

Hier kun je alle relevante Engelstalige bijsluiterteksten lezen van gangbare vaccins. Zo blijkt Novartis over zijn eigen H1N1 vaccin het volgende te zegggen:

8.3 Nursing Mothers
It is not known whether FLUVIRIN or Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, caution should be exercised when Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine is administered to a nursing woman.
8.4 Pediatric Use
Safety and effectiveness in pediatric subjects below the age of 4 years have not been established. [see ADVERSE REACTIONS (6) and CLINICAL STUDIES (14)]

Hieruit blijkt dat recente richtlijnen die de Nederlandse overheid heeft uitgegeven voor vaccinatie van zwangeren en kinderen een vorm van klink-klare misleiding zijn.

Een en ander kan enkele vragen oproepen, zoals bijvoorbeeld:

Niet verder slapen, wordt wakker!Welk belang dient de overheid?
Welk belang dient de industrie?
Welke belangenverstrengelingen zijn er mogelijkerwijze gaande?
Wat zijn de gevolgen van deze gang van zaken voor onze gezondheid?
Welke keuzes dienen nu op individueel niveau plaats te vinden?

Het bovenstaande bevat als zodanig nog geen oplossingen, maar is bedoeld als een bijdrage voor wie het horen wil om wat meer wakker te worden. Dat vraagt om openheid en moed. Uiteindelijk schuilen oplossingen altijd in de ruimte van wakkerheid en helderheid, zich als vanzelf uitbreidend van individueel naar collectief niveau.

Schitterend verzorgde informatie op praktisch niveau:

Een vrouw die heel veel onderzoek heeft gedaan als moeder voor haar kinderen, vanuit liefde voor haar kinderen én liefde voor wat echt waar is, mag niet onvermeld blijven. Zij heet Door Frankema en haar site is buitengewoon de moeite van het lezen waard:

http://www.vaccinvrij.nl/Héél warm aanbevolen voor wie werkelijk wil weten, wat er aan de hand is!

In 2013 is haar boek verschenen met de titel 'Vaccin Vrij'. Het is een helder en gepassioneerd geschreven boek en graag wil ik er op wijzen dat zij mij heeft geïnterviewd, hetgeen te lezen is van pagina 278 tot en met pagina 288.

Diepe schande voor het RIVM is het volgende:

Hans van der Linde, huisarts gaf in 2011 zijn oprechte mening over griepvaccinaties via TV en geraakte daarna verwikkeld in een proces. Diep treurig dat zoiets mogelijk is! Gelukkig heeft hij dat proces gewonnen.

Daar hij als 67 jarige nog maar part time werkt, had hij een deel van zijn verzekeringen opgezegd en moest daarom de proceskosten zelf betalen, terwijl de tegenpartij wordt betaald door onze belastinggelden; dat was een heel oneerlijke strijd dus.

Er bestond de mogelijkheid om hem met een donatie te steunen.
Kijk voor verdere informatie en de TV uitzending hier.

Vaccineren brengt grote schade toe en dat is onvoldoende bekend, ook bij goed bedoelende artsen, die een en ander per universitaire paplepel hebben moeten innemen en nog "gewoon gelovig" zijn.

Buitengewoon goed en baanbrekend is een omvangrijke studie van Andreas Bachmair, die het grote verschil laat zien van de veel betere algemene gezondheid van kinderen die niet gevaccineerd zijn ten opzichte van wel gevaccineerde kinderen.

Ten slotte de vraag waarom het niet erg opschiet met het besef dat vaccinaties schadelijker zijn dan ooit werd vermoed. Dat komt hoofdzakelijk door de volgende factoren:

  1. Het meldingssysteem is tijdrovend en ingewikkeld.
  2. Ouders beseffen niet dat er een verband kan zijn tussen ziektes van hun kind en een vroeger gegeven vaccinatie.
  3. De meeste schade openbaart zich juist pas op langere termijn.
  4. Dit is de reden dat ook een huisarts of kinderarts er niet aan denken.
  5. Zeer weinig medici willen zich zelf in voorspelbare problemen brengen.
  6. De machtige farmaceutische industrie werkt met harde reclame campagnes, zowel naar artsen als naar patiënten toe.
  7. Multinationals (van farmaceutische- en voedingsindustrie samen) hebben achter de schermen een machtige en dikke vinger in de politieke pap. Alleen de wapenindustrie levert nog meer geld op dan al die ondoorzichtige farmaceutische patenten, waar onze gezondheid niet wezenlijk mee gediend is. Andersom gezegd: ik betreur dat ze er (nog mogen) zijn.