Gevaren van de moderne voeding

Je bent wat je eet!


Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om je aandacht te vestigen op een aantal vaak gemaakte voedingsfouten die nagenoeg ongemerkt je gezondheid kunnen ondermijnen. En die fouten zijn des te gevaarlijker, omdat de hier beschreven risico's niet alleen onbekend zijn bij een groot aantal consumenten, maar helaas ook bij een groot aantal artsen en andere hulpverleners, diëtisten en overige zogenaamde voedingsdeskundigen. 
Daarom worden zowel op medisch diagnostisch terrein als ook in de behandelende sector onbedoeld de nodige missers en blunders gemaakt.

Ik ben hier juist na het stoppen van mijn eigen huisartsenpraktijk pas echt achter gekomen, omdat ik pas toen de tijd had om mij in deze zogenaamde randonderwerpen goed te verdiepen en ook omdat de reguliere nascholingen hier nooit de juiste aandacht aan hebben gegeven. 

Ik wil enkele grote lijnen graag delen met de geïnteresseerde lezer. Moge ieder het hare of zijne er uit oppikken en er zo enig of misschien zelfs veel voordeel van hebben.

Lees zo dadelijk eerst het onderstaande verder en wanneer je een andere keer zin, tijd en gelegenheid hebt, raad ik je aan om de volgende twee films rustig te bekijken. Ze zijn allebei zeer informatief en heel mooi gemaakt en ook heel erg pijnlijk, eerlijk gezegd. Die pijn is niet te vermijden, tenzij je gewoon niet wil kijken. De verborgen feiten die boven water komen - in de tweede film zelfs letterlijk ! - zijn dermate belangrijk dat iedereen dit zou moeten weten.

                                                  Meat the Truth

                                                  
Sea the Truth

Nu terug naar mijn eigen verhaal.

Een algemene waarheid die niet meer voldoende wordt onderkend en gerespecteerd is deze:

Laat je eten natuurlijk zijn!

Als we in onze auto de beste benzine en olie gooien en er niet eens over denken om ook maar één keer voor minder te gaan, waarom zouden we dan met ons lichaam systematisch minder goed omgaan en er bijvoorbeeld fast of junk food in gooien?
Klik hier om even een filmpje te zien over transvetten.

Dit betekent impliciet:

Verander je eten zo min mogelijk!

Hoe meer er gerommeld wordt aan en met voedsel, des te meer gaan voedingsmiddelen achteruit in waarde.

Ik doel hier niet alleen op de bij veel gewassen toegepaste bestrijdings- en verdelgingsmiddelen en de verschrikkingen van de vleesindustrie zoals het bij dieren veelvuldig toepassen van antibiotica en (groei)hormonen om de winst te maximaliseren, maar ook doel ik op de inmiddels meer gewone handelingen zoals in een magnetron verwarmen, steriliseren, pasteuriseren, inblikken, inmaken, pekelen, raffineren, genetisch manipuleren, modificeren (denk bijvoorbeeld aan de uiterst schadelijke transvetten!), bestralen, chemische smaakversterkers, aroma's en kleurstoffen toevoegen, enzovoort.
Voor de volledigheid horen in dit rijtje eigenlijk zelfs koken en bakken thuis, want door verhitting verdwijnen belangrijke enzymen uit de voeding, terwijl vooral bij frituren of heet bakken zelfs nieuwe toxische verbindingen kunnen ontstaan.

Onze voeding is arm aan vetoplosbare vitamines (A,D,E,K)!

Volkomen ten onrechte werd midden twintigste eeuw vanuit wetenschappelijke hoek het verhaal in de wereld gezet dat verzadigde vetten ongezond zouden zijn. Dat zijn ze absoluut niet. Ze zijn zelfs heel gezond!


Verzadigde vetten zijn bij verhitting de meest stabiele vetten. Dat wil zeggen dat alleen verzadigde vetten bij verhitting "zich zelf" blijven en dus niet gaan "oxideren". Bij oxidatie ontstaan zeer schadelijke producten. Dus frituren doe je het liefst in stabiele kokosolie of een ander hoofdzakelijk verzadigd vet. Dit mag ook van dierlijke oorsprong zijn, mits de betreffende dieren gezond geweest zijn en een natuurlijke voeding hebben mogen genieten.

Minder stabiel zijn enkelvoudig onverzadigde vetten, bijvoorbeeld olijfolie en vervolgens zijn de meervoudig onverzadigde vetten zeer instabiel bij verhitting. Deze meervoudig onverzadigde vetten moeten dan ook koud geperst worden bereid en nooit gebruikt worden voor bakken of frituren.

Vetzuren zijn kortere of langere ketens van twee tot vierentwintig koolstofatomen met telkens twee waterstofatomen en met aan één uiteinde een derde waterstofatoom (methylgroep) en aan het andere uiteinde een z.g. carboxylgroep, maar dat is hier even niet belangrijk. Wel belangrijk is het volgende.

Met 'onverzadigd' wordt bedoeld onverzadigd van waterstof. Dit houdt scheikundig in dat om twee koolstofatomen niet twee maar vier electronen als een acht draaien, hetgeen tevens betekent dat er aan die twee koolstofatomen niet vier maar slechts twee waterstofatomen zitten. Deze zitten onder normale omstandigheden aan dezelfde (= cis) kant. Dit noemt men een dubbele cis-binding. Vanwege de locale asymmetrie op deze plek maakt hier de koolstofketen een bocht, terwijl daarentegen een verzadigd vetzuur helemaal recht is. Deze bocht kan doen denken aan de Griekse letter omega, vandaar de naam 'omega-vetzuren'.

Omega-vetzuren zijn dus per definitie onverzadigde vetzuren, maar verdienen deze naam alleen als ze niet verhit geweest zijn!

Deze bocht kan bij verhitting gemakkelijk chemisch gaan reageren, bijvoorbeeld met zuurstof. Dat noemt men oxideren of in gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen, dat een vetzuur ranzig is geworden. En ranzige vetzuren zijn heel slecht voor onze gezondheid, want wanneer die in onze celwanden worden ingebouwd, gaat dit ten koste van het zuurstoftransport in de celwand.

Oxidatie of ranzig worden ontstaat vooral bij verhitting. Meervoudig onverzadigde vetzuren dienen dus koud geperst te zijn en niet te worden gebruikt voor bakken, braden of frituren.

Industrieel verhitte meervoudig onverzadigde vetzuren zijn daarom heel sterk af te raden.

Hiernaast kunnen de kwetsbare omega-plekjes industrieel veranderd worden in de zin dat één van beide waterstofatomen naar de overkant wordt verplaatst. Dan is er in plaats van een cis-verbinding een z.g. trans-verbinding. De transkant is de overkant. Ook in dat geval is er sprake van een kapot omega-plekje met alle gevolgen voor onze celfysiologie die zo gedwongen wordt tot zuurstofarmere omstandigheden.


Omdat de kwetsbare omegaplekjes kapot zijn, kunnen deze industriële producten niet meer ranzig worden en dat betekent voor de industrie een voordeel in de zin van een veel langere houdbaarheid, maar tegelijk is het een belangrijk nadeel voor onze biologie, die op zuurstofrantsoen wordt gezet! 

Door alle desinformatie op dit gebied zie je dat heel veel mensen frituren in zonnebloemolie. Aangezien die olie hoofdzakelijk meervoudig onverzadigd is levert dit dus zeer schadelijk stoffen op bij frituren of bakken.

Zeer vermeldenswaard is dat verzadigde vetten een natuurlijke antibiotische werking hebben bij anaerobe bacterien, gisten, schimmels en ook bij wormen en parasieten kunnen ze balanserend werken. Dus bijvoorbeeld roomboter of kokosvet of palmvet zijn eenvoudig heel gezond en verreweg te prefereren boven margarines, bak- en braadproducten die vrijwel altijd bestaan vetzuren met beschadigde omega-plekjes.

Industriële transvetten en geoxideerde vetten met kapotte omega-plekjes zijn de echte boosdoeners voor onze bloedvaten.

Met nadruk wil ik hier toevoegen dat herkouwende dieren ook natuurlijke transvetten produceren, maar deze hebben een andere biochemische samenstelling en zijn niet ongezond voor de mens om te consumeren.

Een volgend probleem is dat door verzadigde vetten te vermijden bijna onvermijdelijk een tekort volgt aan vet oplosbare vitamines A, D, E en K. 

Deze zijn dan weer in chemische vorm toegevoegd aan de uiterst ongezonde bak- en braadproducten.

Maar wat werd toegevoegd zijn chemische vitamines die los staan van een natuurlijke biologische matrix waarin talrijke belangrijke hulpstoffen zitten die nodig zijn voor een goede werking van de vitamines.

Op dit gebied is een zeer lezenswaardig boek onlangs in het Nederlands verschenen, zie hiernaast.

Klik hier voor een interview van mij door Juglen Zwaan, gedaan op 1 maart 2013.
In dit interview wordt verwezen naar het immense belang van gezonde vetten enerzijds en de verschrikkingen van geïndustrialiseerde vetten anderzijds.

(Juglen Zwaan is zeer betrokken bij alles wat met gezondheid te maken heeft.
Voor informatie over hem en zijn site (
www.ahealthylive.nl) , klik hier.)

Nader toegespitst op kanker is het volgende radio interview door Myra van het Hof van mij op 5 maart 2013. Zie eventueel ook www.talk2myra.com.

Zoals gezegd: alle industriële bewerkingen doen op de een of andere manier afbreuk aan wat de natuur ons heeft aangereikt.

Dus korter koken is vaak beter en lekkerder dan lang koken en rauw eten is nog beter dan kort koken. Dit verschilt natuurlijk per voedingsmiddel. Rauwe bonen of rauwe aardappelen zijn natuurlijk geen aanrader.

Het is daarom goed om te weten dat door bovenstaande handelingen, die grotendeels op industrieel niveau en deels thuis plaats vinden, aan voedingsmiddelen nieuwe en ziekmakende eigenschappen kunnen worden toegevoegd. Pas wanneer je dit weet, kun je gezonde keuzes gaan maken zonder je te laten (mis)leiden door advertenties in de media, want dan gaat er iets niet goed! Of nog duidelijker: dan gaat er bijna niets meer goed!

Een hoofdstuk apart is genetische manipulatie van voedsel. Weinig mensen zijn hierover goed geïnformeerd, nog minder mensen hebben enig idee welke politieke motieven hierbij een rol spelen en hoe daarmee de toekomst van de gehele mensheid wordt bedreigd.
Het in de maak zijnde
TTIP verdrag is mijns inziens een reden tot ernstige zorgen, althans voor wie niet geld maar gezondheid op de eerste plaats komt. De gevolgen op langere termijn hiervan zijn nauwelijks te voorspellen. De besluitvorming speelt zich volstrekt ondemocratisch af en de reguliere media zwijgen bijna unaniem.

Chemische toevoegingen zijn vaak heel schadelijk.


Stop onnatuurlijke toevoegingenUitgaande van het eerste algemene principe "laat wat je eet natuurlijk zijn", wil ik met nadruk wijzen op de schadelijkheid van chemische toevoegingen in het algemeen. Er bestaat inmiddels de wijdverbreide misvatting dat het allemaal wel meevalt en dat de overheden middels wettelijke maatregelen alles goed zouden hebben geregeld voor de consumerende mens. Niets is minder waar gebleken!
Een dubbele agenda blijkt op internationaal niveau zijn effect te sorteren.

Kijk zelf naar hetgeen de Amerikaanse arts dr. Rima Laibow te vertellen heeft aangaande de zogenaamde Codex Alimentarius. Neem 40 minuten even rustig de tijd, nu of anders binnenkort! Het is zeer de moeite waard en het zal ons wellicht allemaal aan (het hart) gaan.

De voedselindustrie (let op dit gekke woord!) heeft paradoxaal genoeg weinig interesse voor gezondheid.

Er zijn vreemd genoeg een heleboel toevoegingen wettelijk toegestaan in de vorm van zogenaamde hulpstoffen of E-factoren. Maar bij nader onderzoek van de betreffende stof en van de toelatingsprocedures blijkt er nogal eens behoorlijk of misschien beter gezegd, ónbehoorlijk te zijn gerommeld en gesjoemeld met het een en ander, waarbij dit op zijn best te wijten zou zijn aan gemakzucht of relatieve domheid van de betreffende politici of andere macht- en belanghebbenden (binnen de industriële sector). Een nadere beoordeling van de feiten toont echter nogal eens aan, dat niet alleen gemakzucht en domheid, maar - dikwijls achter een verborgen agenda - ook weloverwogen andere (bijvoorbeeld zeer grote financiële) belangen worden gediend, daar waar de onschuldige consument zoiets niet zou verwachten.
Over deze onderwerpen is veel te vinden in gerichte studies, boeken en op internet, maar opvallend weinig in reguliere studieboeken en eveneens opvallend weinig in de media, die wel zeer goed verdienen aan reclames waar ze inhoudelijk niet verantwoordelijk voor zijn.

Een aantal chemische toevoegingen blijkt zelfs verslaving in de hand te werken.

Ter illustratie een paar voorbeelden, waarvan ik alleen de eerste twee wat uitgebreider behandel.

Ten eerste, E621, natrium glutaminaat, ook wel glutamaat genoemd. In de V.S. is dit middel bekend als MSG (Mono Sodium Glutamate). Dit is een smaakversterker, die op zeer grote schaal aan voeding is toegevoegd. Dit middel heeft de neiging om de afgifte van insuline te verhogen en werkt zo overgewicht en type 2 diabetes in de hand. Verder heeft het zeer aanzienlijke neurotoxische, immuunsuppressieve en kankerverwekkende effecten. Ten slotte kun je er fllink allergisch voor zijn, maar bijna geen enkel laboratorium is toegerust om deze allergie, die - zoals dat vaker gaat - gemaskeerd kan worden door kruisallergieën, op te sporen. Door het neurotoxische effect worden zenuwcellen letterlijk dodelijk beschadigd met als gevolg verlies van concentratie en geheugen, achteruitgang op intellectueel en emotioneel niveau, beschadiging van hypothalamus en limbische systeem, verlaging van bewustzijn, ADHD stoornissen; ook antisociaal gedrag is gerapporteerd. Jonge en ongeboren kinderen zijn zelfs vier maal zo gevoelig als volwassenen en krijgen dit gif al via de placenta binnen. Natrium glutaminaat versterkt het verslavend effect van andere middelen, zoals onder andere nicotine.
Reeds heel lang zijn er goed gedocumenteerde feiten bekend, onder andere van de kant van de Amerikaanse neurochirurg en voedseldeskundige Russell Blaylock.
 
Hier klikkend is de MSG problematiek in enkele minuten samengevat.

En hier is een mijns inziens uitstekend interview met een vooraanstaand deskundige, Dr. Russel Blaylock.

Het gebeurt nogal eens dat op het etiket van een produkt de vermelding "glutaminaat" of "E621" ontbreekt, terwijl het in gemaskeerde vorm toch aanwezig is. Er zitten kennelijk mazen in de wetgeving (op internationaal niveau bestaan hierover kennelijk bepaalde afspraken) en daar kan door de industrie zeer slim gebruik van gemaakt worden. Zo kan er bijvoorbeeld aangegeven zijn dat er een "aroma" is toegevoegd of er is vermeld "gistextract". Er zijn nog vele andere mogelijkheden om E621 te maskeren.

Eet smake-LIJK !Welke argeloze consument zou in de twintigste eeuw ooit zelf hebben kunnen bedenken, dat hij of zij ergens een smaakversterker nodig zou hebben? Dat is bijzonder onwaarschijnlijk. Toch is natrium glutaminaat geïntroduceerd in de jaren dertig van de vorige eeuw! En zonder degelijk onderzoek af te wachten zijn de meeste grote industrieën dit gif als een standaard gaan verwerken in soepen, sauzen, bouillonblokjes, chips, borrelhapjes, snoep en zelfs in babyvoeding. Dat ging toen nog veel gemakkelijker dan tegenwoordig. Tegenwoordig is het wat moeilijker maar het gaat nog steeds en de naam natrium glutaminaat (E621) kan helaas gemaskeerd zijn door andere omschrijvingen zoals bijvoorbeeld: aroma, specerijenextract, gistextract, plantaardig eiwithydrolysaat en zelfs nog andere vage omschrijvingen.
Wie heeft dit allemaal bedacht?
En waarom? Voor zoiets moet toch een goede reden zijn?
Dat zijn vragen om even over na te denken.

Vervolgens een tweede voorbeeld: E951, aspartaam, een synthetisch zoetmiddel. Bij omzetting in het lichaam ontstaan onder andere de zeer giftige stoffen methanol en formaldehyde. Evenals glutamaat is dit een excitotoxine, wat betekent dat het in kleine concentratie als neurotransmittor werkzaam is en in hogere concentratie zenuwcellen stuk maakt. Dus ook dit middel kan bijdragen tot ziektes als Alzheimer, Parkinson, MS en epilepsie. Ook voor dit middel zijn een groot aantal psychische bijwerkingen bekend: concentratiegebrek, geheugenverlies, intellectuele dysfunctie, mentale achterstand, depressie, humeurigheid, angst- en paniekstoornis, slapeloosheid, agressiviteit, gewelddadigheid, hypersexualiteit, hyperactiviteit en paranoia.
Op fysiek niveau worden onder meer genoemd: gewichtstoename, chronische vermoeidheid, verzwakking van het immuunsysteem, allergie, huidreacties en jeuk, haaruitval, pijnlijke gewrichten met name van rug en knieën, hoofdpijn, diarree, buikpijn, schildklierstoornissen, onvruchtbaarheid, impotentie, miskramen, aangeboren misvormingen.
Vervolgens is het middel zeer kankerverwekkend, zoals al in 1973 is aangetoond. Ondanks dat is het in de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw met groot doorzettingsvermogen op de markt gebracht en zijn er door de voedselindustrie onvoorstelbaar veel miljarden aan verdiend. Het gaat hier speciaal om produkten waarop staat dat ze suikervrij, caloriearm of "light" zijn of speciaal geschikt voor diabetici, enzovoort. Het middel zit in vele duizenden produkten, met name ook in vele frisdranken en kauwgum, met alle gevolgen van dien.
Vervolgens zit het middel ook in een aantal geneesmiddelen, voor de goede smaak?

Volledigheidshalve nog het volgende om de rol van de internationale politiek wat nader de belichten. Tijdens het geven van een lezing in Alkmaar op 13 december 2013 kreeg ik een krantenknipsel van het Noord Hollands Dagblad van 11 december 2013 aangereikt met de volgende kop:

"EU: Zoetstof aspartaam veilig" en daaronder de volgende tekst:

Brussel * De zoetstof aspartaam (E951) is veilig bij normaal gebruik. Dat stelt de Europese Voeldselwarenautoriteit (Efsa) na 'nauwkeurige' bestudering van de populaire suikervervanger. De Efsa boog zich over aspartaam op verzoek van de Europese Commissie. Alleen personen met de stofwisselingsziekte PKU moeten aspartaam mijden."

Door de bovenstaande tekst in het zwart weer te geven, moge duidelijk zijn dat ik dit niet zelf heb geschreven en mij ervan distantieer.
Wie bedriegt? Wie wordt bedrogen? En wat wordt bedreigd?
Simpele vragen om even bij stil te staan.


Klik hier voor een korte informatieve video van Russell Blaylock.

Voor de volledigheid noem ik hieronder in korter bestek nog een aantal vaak gebruikte zoetmakers.
 
Cyclamaat of E952 is buitengewoon kankerverwekkend en nota bene in de VS al verboden sinds 1970 en ondertussen nog steeds toegelaten op de markt van Canada en de Europese Unie. Een bizar en macaber compromis, wat de alerte consument de gelegenheid geeft om een blik achter de schermen te werpen van wat de voedselindustrie en de politiek samen vermogen te scharrelen!

Saccharine of E954 is in hoge mate allergeen en waarschijnlijk ook kankerverwekkend.

Sucralose of E955 is immuuntoxisch en kan lever en nier beschadiging veroorzaken.

Acesulfaam of E950 is eveneens kankerverwekkend gebleken en komt veel voor in kauwgum, frisdranken, snoep en zoete snacks.

Een zeer opmerkelijke paradox is dat het volstrekt natuurlijke en goed smakende zoetmiddel stevia pas onlangs (in 2011) op de markt toegelaten is, terwijl het vele tientallen jaren lang verboden geweest is omdat het "nog niet voldoende wetenschappelijk was onderzocht". En dat terwijl het al vele eeuwen lang door Indianen werd geconsumeerd zonder problemen. Over "belangen" gesproken!
Inmiddels is stevia in verschillende varianten te bestellen via internet en zelfs hier en daar in alternatieve winkels te koop.
Er zijn varianten die helemaal puur en zeer zoet zijn maar een ietsje zoethoutachtige bijsmaak hebben en daarnaast zijn er ook varianten waar die typische (bij)smaak uit verdwenen is. Dan moet je wel iets meer gebruiken om dezelfde graad van zoetheid te bereiken. Het blijft altijd nog zoeter dan suiker.
In mijn keuken heeft stevia al jaren lang een gewaardeerde plek.

Het moge duidelijk zijn dat ik in het korte bovenstaande bestek alleen maar een tipje van de sluier kon oplichten, zodat je een topje van de ijsberg kunt zien.

In de apotheek is een bijsluiter wettelijk verplicht, maar in de supermarkt, drogist of snoepwinkel wordt daar niet eens over gedacht! Toch kom je daar doorgaans veel vaker en koop je volstrekt ongemerkt zeer vele op zijn minst even risicovolle produkten!

Het ziet er naar uit dat de mensheid - zonder de echte omvang ervan in de gaten te hebben - door eigen toedoen bezig is met een zeer grootschalige veelvoudige vergiftiging van haar leefmilieu en van zich zelf en dat een aanzienlijk stuk daarvan via de voedingsector plaats vindt. En alleen over dat stukje ben ik hier aan het praten.

Neem nog even een minuutje de tijd voor een conclusie van Russell Blaylock.

Corinne Gouget's handboekje voor E-factorenEen in dit verband bijzonder aanradenswaardig boekje is "Wat zit er in uw eten?" van Corinne Gouget. In dit boekje worden alle E-nummers op een rijtje behandeld en voorzien van een kleur; rood, oranje of groen. Rood betekent: duidelijk aangetoond gevaarlijk, beslist niet eten. Oranje betekent mogelijk riskant, maar de rapporten zijn tegenstrijdig en groen betekent veilig. Neem dit kleine en handzame boekje mee als je naar een winkel gaat en lees, voordat je iets koopt, even wat er precies in zit! Doe dit met ieder artikel en je zult verbaasd staan, meer dan verbaasd zelfs! 

Al heel snel zal waarschijnlijk blijken hoe leuk het kan zijn om jezelf beter te informeren en hoe heerlijk het kan zijn om je kwaliteit van eten en leven te verbeteren!

En anderzijds kan het ook schokkend zijn om te zien hoeveel ziektes geheel of ten dele gerelateerd kunnen zijn aan deze voedseladditieven.
 
Het spreekt vanzelf dat er buiten de voeding om vele andere oorzaken voor ziekte bestaan, maar dat verandert niets aan wat ik hier heb gezegd.

In feite is het zo dat bijna alle ziektes een aangrijpingspunt hebben op het niveau van een suboptimale of nog sterker verstoorde celstofwisseling. De hamvraag is dus hoe dat komt.

Subtitel: Hoe je gedachten je leven bepalenDe belangrijkste oorzaken voor verstoring van onze cellulaire stofwisseling hangen onderling samen en zijn:
 
1. een verstoring van het zuur-base evenwicht
2. electromagnetische invloeden en diverse soorten straling of bestraling
3. emotionele blokkades, mentale overtuigingen en de bijbehorende stress (lees hierover bijvoorbeeld het uitstekende werk van de wereldvermaarde celbioloog Bruce Lipton "De biologie van de overtuiging")
4. in de natuurlijke fysiologie interfererende chemicaliën, die absoluut niet worden herkend door ons biologische systeem en waarop geen juist chemisch fysiologisch antwoord kan worden gegeven, omdat de hiervoor passende enzymen sinds vele miljoenen jaren natuurlijkerwijze ontbreken, kortom gif!


Subtitel: Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmastenOver het zuur-base evenwicht en wat dit betekent voor een juistere voeding is een zeer goed boek geschreven door Robert Young, (een vooraanstaand microbioloog in de V.S.) onder de titel "The pH Miracle". Helaas is dit boek nog niet in het Nederlands vertaald, maar het is gebleken goed leesbaar te zijn.

Wat straling, bestraling en electromagnetische smog betreft is er sinds kort een voortreffelijk Nederlands boek uitgekomen van de kant van Karel en Caroline van Huffelen onder de titel "Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk".

De overeenkomst tussen onnatuurlijke straling en toxische voeding moge duidelijk zijn:

In de eerste plaats: in beide gevallen krijg je ongevraagd en zonder het te weten iets binnen wat ondermijnend en ziekteverwekkend is.

In de tweede plaats: in beide gevallen worden op allerlei manieren alarmerende en goed onderbouwde gegevens onder de tafel geschoven door maatschappelijk gezien machtige instanties, die opereren met een dubbele agenda en spreken met een dubbele tong.
 
Op cellulair niveau is er geen wezenlijk verschil meer tussen een substantieel gif en een schadelijk frequentiepatroon. Uiteindelijk wordt een substantie ook herkend door een specifiek frequentiepatroon en dat is waar het RNA-DNA systeem op reageert. (Zie ook het bovengenoemde boek van Bruce Lipton.)

Wanneer je je in deze materie verdiepend een belangrijk aanknopingspunt hebt gevonden voor je eigen gezondheid en welzijn, verlaat je dan niet zomaar op een deskundige, zelfs niet als de certificaten aan de muur hangen, maar ga even googelen, koop een boek en zoek het uit! Je hoeft niet wetenschappelijk te zijn onderlegd om toch de essentie van deze dingen zélf te gaan doorzien. (Je hoeft geen Latijn te kennen om te kunnen bidden. Een gezond verstand en enig gevoel zijn meestal genoeg.)

Wees voorzichtig met de kreet "wetenschappelijk".

Vaak is binnen de geneeskunde de kreet "wetenschappelijk" meer een kreet dan wetenschap. Ooit vernam ik een grappige en treffende opmerking over "een wetenschapper". Dat zou iemand zijn die zijn weten op de schappen heeft gelegd.
Tja...niet altijd natuurlijk, maar heel vaak wel!
In het Sanskriet heeft het woord "awidya" twee betekenissen, die in elkaars verlengde liggen, namelijk niet weten en niet willen weten.

En het is natuurlijk schokkend om ziek te zijn en vervolgens te constateren dat degene bij wie je om hulp vraagt (meestal een huisarts) nagenoeg niets afweet van deze dingen en wel klaar staat met een recept om de symptomen te onderdrukken waar je last van hebt, gewoon omdat hij of zij "dat" en niets anders dan "dat" heeft geleerd en er zelfs bijna heilig in is gaan geloven, dat deze manier van doen de "enig" juiste "wetenschappelijke" weg zou zijn voor een behandelaar. Maar eerlijk gezegd beschikt geen enkele medicus over diagnostische middelen om dit soort subtiele vergiftigingen te kunnen vaststellen. Het standaard laboratorium is evenmin hierop berekend.

Hoeveel mensen lopen rond met toxische verschijnselen vanuit de voedingssector en daarbovenop met bijwerkingen van farmaceutische middelen die vaak achteloos zijn voorgeschreven om klachten zuiver symptomatisch te bestrijden? En dat terwijl een juiste diagnose vaak ontbreekt, niet uit onwil, maar omdat het medisch diagnostische systeem nauwelijks of niet bedacht is op de geschetste situatie. En dat kan ook niet anders: er zijn ondertussen zoveel toxische stoffen dat het voor bijna niemand meer te overzien is hoe je alle soorten klachten moet interpreteren en duiden, om over goede adviezen of een begin van behandelen maar helemaal te zwijgen.
Met een kwart eeuw ervaring als huisarts, die zowel regulier als homeopathisch heeft leren werken, weet ik hier heel goed wat ik zeg. En ik erken dat ook ik de echte omvang van de rotsooi in eerste instantie liever niet wilde weten.

Het medisch diagnostische systeem is het resultaat van een ontwikkeling uit de negentiende en vroege twintigste eeuw en is ondanks zeer dure diagnostische apparatuur volstrekt ouderwets, log en onvermogend ten aanzien van de bovengeschetste gecompliceerde problematiek uit de late twintigste eeuw en de een en twintigste eeuw.

Ook en juist hier kun je vaak zien dat arrogantie (van sommige hulpverleners, die alles zo goed menen te weten) nogal eens voortkomt uit een minder goed doorvoeld en dus verdrongen besef van onvermogen.

Wat we in de loop van de twintigste eeuw hebben kunnen zien is: steeds meer diabetes, kankers, auto immuunziektes, allergieën, Alzheimers, Multipele Sclerose, Parkinsons, hart- en vaatziekten, jonge kinderen met ADHD beelden, andere gedrags- en aanpassingsstoornissen, depressies en moeheidssyndromen. Deze opsomming is nog niet eens compleet.

Dit (over)ziende lijkt het hoog tijd te worden voor een ander perspectief.

Het enig overblijvende perspectief is dat de natuur zelf alle antwoorden en oplossingen kan bieden.

Yin Yang evenwichtDit besef zou een reden kunnen zijn voor een meer respectvolle houding naar de inmiddels flink verkrachte natuur toe, op ieder terrein en in alle ecologische facetten, zoals die tot nu toe zijn verwaarloosd. Denk hierbij ook aan de schadelijkheid van kunstmest in de niet biologische landbouw. Het is gebleken dat de betreffende grond steeds armer is geworden en dat alleen al in de eerste zeven jaren van de 21ste eeuw in veel gewassen voor onze voeding essentiële mineralen, sporenelementen en vitamines letterlijk gedecimeerd zijn! Ik praat nu gewoon over sla, tomaten, komkommers en aardbeien (die bijna smakeloos het hele jaar door te koop zijn!), kortom alledaagse voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld de hoeveelheid vitamine C is soms nog maar enkele procenten van wat die in het midden van de twintigste eeuw geweest is. Deze keiharde gegevens zijn uiteraard zeer verontrustend, maar waarom informeren de media ons hier niet beter over? Waar zijn de politici en de boeren die een eerste stap durven zetten? Tot nu toe is hun naam meestal "Haas" en blijft de consument het haasje!

Als de massieve, overal doorgedrongen vervuiling nodig is geweest om het besef te doen doorbreken dat het huidige systeem geen toekomst heeft, dan heeft de mondiale vervuiling in ieder geval nog een doel gehad en dan kunnen we gemotiveerd gaan opruimen. Laten we die draad (op elk niveau) weer oppakken; laat ieder bij zich zelf beginnen!

Samenvatting: een duurzame gezondheid zonder een gezonde natuur kan niet bestaan!