Coaching en mediation ... vanuit aandachtige stilte ...

In wezen zijn we niet twee maar éénDe hoofdsleutel: open luisteren

Zowel in een één op één contact als in een groep is het van het allergrootste belang om te luisteren naar wat de ander echt bedoelt met wat hij of zij zegt.

Luisteren is volledig open zijn met alle zintuigen. Dus ook kijken, voelen, afstemmen op dat wat niet in woorden is gezegd, maar toch aanwezig is. Luisteren met een stil hoofd, zonder projecties op de ander, zonder interpreteren.

Luisteren is de stilte aanbieden waardoor en waarin de ander zich gehoord voelt.

Luisteren is vanuit stilte de juiste vraag stellen en de ander zijn of haar eigen antwoord laten vinden.

Dit is wat ik eigenlijk altijd al graag heb gedaan. Na bijna 25 jaar als huisarts te hebben gewerkt heb ik een schat aan ervaring opgedaan in het ont-moeten van mensen. 

Onderzoek en zelfexploratie: the Work

Byron KatieEen door mij zeer geliefde onderzoeksmethode is "the Work" van Byron Katie. Deze benadering van zelfexploratie is het helderste wat ik op dit gebied ooit ben tegengekomen. "The Work" pas ik graag en dagelijks toe, zodra iets of iemand mij stress lijkt te geven.

Het is in de ont-moeting van jezelf, dat een verdieping met de ander zich kan realiseren. Een open onderzoek van wat of wie je ergens afwijst brengt meer en meer acceptatie van alles en iedereen, zoals het of zij of hij is. En acceptatie van wat is, is het begin van liefde voor wat is, zoals het is en voor wie is, zoals hij of zij is en voor jezelf, zoals je aan het worstelen bent met van alles en iedereen.

Eckhart Tolle sprak over the Work van Byron Katie

Heel opmerkelijk in dit verband is een uitspraak van Eckhart Tolle:

"The Work van Byron Katie is een grote zegen voor onze planeet. De diepste oorzaak van lijden is identificatie met onze gedachten, de verhalen die onophoudelijk door ons hoofd gonzen. The Work werkt als een vlijmscherp zwaard dat die illusie doorklieft en je in staat stelt om de tijdloze essentie van je wezen te ervaren.
Vreugde, vrede en liefde vloeien hieruit voort als je natuurlijke manier van zijn", aldus Eckhart Tolle.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over the Work (PDF bestand).

Realisatie van de werkelijkheid

Geleidelijk of plotseling kan in iedere echte ontmoeting blijken dat een ander niet wezenlijk verschillend is van jou zelf. In diepste wezen zijn we Eén. Dat is de werkelijkheid in ons hart. Vanuit ons verstand gezien zijn we met zeer velen. Deze twee "werkelijkheden" te verbinden is de ware levenskunst.

Verdiepen: zakken van hoofd naar hart

Eigenlijk gaat het om het verbinden van hoofd en hart. We zijn als mensen in dit stadium altijd gewend geweest om de wereld te benaderen vanuit ons hoofd en we zijn inmiddels flink op weg om te leren vanuit ons hart te leven. Het is de weg van controle naar vrijheid, van angst naar liefde.

Het is mijn passie om deze ervaring in een geheel andere context opnieuw in te zetten en mensen verder te helpen in hun wezenlijke ontwikkeling. Met ontwikkeling bedoel ik hier echt ont-wikkelen als omgekeerde beweging van wat er automatisch meestal lijkt te gebeuren: dingen lijken steeds ingewikkelder te worden.

Wie zich ont-vouwt, vindt één-voud.

Hier is een heel mooi filmpje te bekijken. Dat kost je ongeveer 10 minuten.
Deze prachtige beelden en woorden zijn een verwijzing naar dat wat voorbij gaat aan woord en beeld.


Welzijn en gezondheid

Het is prima als een aspect van gezondheid bij coaching en mediation naar voren komt, want gezondheid en persoonlijk wel-zijn staan alles behalve los van elkaar. Maar anderzijds blijkt ook dat vragen en antwoorden aangaande gezondheid vanzelf veranderen, wanneer er sprake is van werkelijke ont-wikkeling en persoonlijke verdieping wordt gerealiseerd.

Echt contact is een ont-moetingContact opnemen

Mocht je nadere informatie of overleg willen of als je behoefte hebt aan een individueel advies of consult, of namens een groep een coaching wilt reserveren, neem dan gerust even contact op. Je bent van harte welkom!