Lezingen over gezondheid


Gezondheid is een toestand van balans op elk niveau !
(= biologisch, psychologisch, ecologisch en spiritueel)Gezondheid is niet het resultaat van zorg-consumptie.
Zorg consumeren kan je zelfs ziek(er) maken.
Onze verplichte 'zorg' is als zodanig een zorgelijke patiënt.
De tomeloos stijgende kosten zijn zeer zorgwekkend.

Het roer moet om, want de huidige richting is dom-weg fout en zal leiden tot nog meer ellende van hetzelfde kaliber.

Nu volgt een overzicht van mijn lezingen (met powerpoint). De titel is steeds bruin en dan volgt een samenvatting in blauw.
Verder naar beneden scrollend is de agenda te zien.


1. Voeding en fysieke degeneratie.

Tijdens deze presentatie komt het gedachtegoed van Weston Price, tandarts en kaakschirurg in het begin van de vorige eeuw ter sprake, compleet met veelzeggende foto’s, die hij destijds zelf heeft gemaakt. Price heeft in de jaren dertig een zeer uitgebreide studie gedaan bij een groot aantal inheems levende mensen, verspreid over de hele wereld. Hij was verrast door hun uitstekende gezondheid. Echter na overschakeling op onze geïndustrialiseerde voeding ging het met hen en vooral met hun kinderen in vele opzichten bergafwaarts. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ronduit schokkend.
Naast het onderzoek van Weston Price komen een aantal belangrijke aspecten van de vetstofwisseling aan de orde. Daarbij zal duidelijk worden gemaakt dat wij nogal wat foutieve informatie hebben gekregen met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid.
Consumenten, maar ook artsen en wetenschappers, zijn ongemerkt door desinformatie misleid.

2. Medische illusie en kanker op een dood spoor.

Kanker wordt standaard gezien als een zeer gevreesde ziekte, die zou moeten worden bestreden.
Daarom worden wij opgeroepen om collectief en individueel de strijd aan te gaan tegen deze “ziekte”, die echter slechts een symptoom is van een heel ander probleem.
Angst werkt verlammend en is altijd de aller slechtste adviseur.
Reeds in 1925 is de oorzaak van kanker na jaren lang gedegen onderzoek door Otto Warburg te Berlijn haarscherp gevonden: gebrek aan zuurstof in onze cellen, maar diens belangwekkende onderzoek is op een zijspoor gezet en onbekend gebleven, zelfs tot op deze dag.
Tijdens deze lezing wordt stap voor stap de ware betekenis van kanker uit de doeken gedaan. Kanker is slechts een overlevingsmechanisme van onze lichaamscellen, die zeer dikwijls en helaas ongemerkt in ernstige zuurstofnood blijken te verkeren, met alle gevolgen van dien.

3. Vet ziek van ziek vet.

Natuurlijke verzadigde vetten zijn prima voor onze gezondheid, ook wanneer ze van dierlijke oorsprong zijn. Sterker nog: deze vetten zijn níet de oorzaak van vaatlijden!
Daarentegen zijn industrieel bewerkte en hoog verhitte oliën die we op een etiket vinden onder de schuilnaam “plantaardige olie” heel vaak slecht voor onze bloedvaten en kankerverwekkend. Je zou dus beter kunnen spreken van “kwaadaardige olie”!
“Gedeeltelijk geharde vetten” staan lang niet altijd als zodanig vermeld maar dienen tot elke prijs te worden vermeden!
En dat terwijl dergelijke bewerkte producten vaak verkocht worden als “goed voor hart- en bloedvaten”. Dat is de wereld op zijn kop!
Kennelijk worden we, meestal onopzettelijk, nogal eens verkeerd voorgelicht door hen “die het wel zullen weten, omdat ze er toch voor geleerd hebben”.
Wat is hier aan de hand?
Tijdens deze lezing wil ik proberen om meer duidelijkheid te geven over de betekenis en het juiste gebruik van de verschillende soorten vetten, want helaas is er heel veel onbegrip en desinformatie op dit gebied met vaak fatale gevolgen voor onze gezondheid.

4. Ziekte van Lyme en desinformatie.

Waarom is de ziekte van Lyme in een enorme vaagheid blijven hangen?

  • Omdat huisartsen en specialisten er maar weinig van weten.
  • Omdat bijna iedereen eigenlijk betreurenswaardig slecht geïnformeerd is!

 Wat is belangrijk om te weten?

  • Heel veel chronische patiënten lopen ermee rond zonder het te weten.
  • Hoe langer je Lyme hebt, des te kleiner is de kans dat dit alsnog wordt gevonden.

 Dan kunnen we ons afvragen …

  • Waarom is er zoveel onwetendheid en onbegrip?
  • Welke gevolgen heeft dit voor mens en samenleving?

 Wanneer we dit gaan zien en overzien komt de volgende vraag.

  • Wat kunnen we voor onszelf en als samenleving doen ?
  • Deze en andere punten komen tijdens de lezing aan bod.

5. Geneeskunde, wetenschap of geloof?

Westerse geneeskunde wordt algemeen beschouwd als een wetenschap. Serieus meepraten gaat niet zonder een certificaat. Klopt dat eigenlijk wel?
Hoe en door wie of wat wordt wetenschap aangestuurd?
De schokkende werkelijkheid is dat chemische patenten goed zijn voor astronomische winsten en anderzijds natuurlijke voedingsstoffen en kruiden niet te patenteren zijn, maar wel officieel buiten spel gezet worden of  zijn, omdat “wetenschappelijk bewijs niet of nog niet aanwezig is”.
Welke gevolgen heeft deze jacht op patenten voor onze gezondheid?
Kunnen we eigenlijk gezondheid terug vinden buiten de natuur om, dus met chemische middelen?
Deze en dergelijke vragen komen bij deze presentatie aan bod.

6. Ongemerkt vergiftigd en onbegrepen ziek.

Tijdens deze lezing worden diverse voorbeelden uit ons dagelijkse leven gegeven, waarin we ongemerkt zeer schadelijke stoffen binnen krijgen met als sluipend gevolg een vorm van chronisch moe en ziek zijn. Binnen het regulier medische denken is hiervoor weinig of geen aandacht, helaas.
Deze lezing is bedoeld om een begin te maken met uitkijken voor gif enerzijds en uitkijken naar meer helderheid en natuurlijkheid anderzijds.

7. Etiketten onder de loep.

In deze presentatie wil ik graag een groot aantal etiketten van diverse voedingsmiddelen uit supermarkten en biologische winkels laten zien en bespreken.
Stap voor stap zal duidelijk worden, hoe je de kleine lettertjes dient te lezen en hoe je er doorheen kunt leren kijken naar wat niet geschreven staat, maar dikwijls toch kan worden herkend of vermoed.
Enige kennis omtrent etiketten, E-nummers en de wettelijke regeling van minimaal verplichte informatie blijkt dringend noodzakelijk te zijn om niet ongemerkt een chronische patiënt te worden. Betere informatie gaat altijd vooraf aan betere keuzes.  Helaas is veel bestaande informatie onjuist of misleidend.
De conclusies kunnen enerzijds onthutsend en anderzijds ook zeer leerzaam zijn.

8. Leven in de Holle Aarde.

Vroeger werd verteld dat de Aarde plat zou zijn.
De Zon zou om de Aarde draaien volgens het bekende middeleeuwse verhaal.
Wie iets anders beweerde werd vervolgd en bedreigd door de kerkelijke autoriteiten.
Waarom eigenlijk? Wat precies mocht de mens niet weten?
Wij weten nu dat de Aarde rond is en om de Zon draait.
Dat was een aanzienlijke ‘update’ van ons wereldbeeld.
Maar hoe ziet de Aarde er van binnen uit?
Er is sprake van een groot gat in onze kennis én … in onze Aarde!
Tijd voor een volgende ‘update’.
Enkele nog vrijwel onbekende ontdekkingsreizigers uit de 19de en 20ste eeuw zullen worden besproken. Hun verhalen zijn adembenemend boeiend.
Onze tijd is rijp voor een compleet nieuw perspectief.

Hier volgt de agenda: 

Alle lezingen beginnen precies op tijd; binnen komen kan in alle gevallen vanaf een half uur van te voren. Kom dus ruim op tijd.

Vanwege verhuizing naar het buitenland zijn er geen lezingen vanaf oktober 2017 tot begin mei 2018. In die maand ben ik hier wel beschikbaar.

Dinsdag 8 mei '18 te Limmen: Medische illusie en kanker op een dood spoor.
Adres: Kerkweg 2C, 1906 AW Limmen. Toegang € 15,-
Deur open vanaf 19:00 uur; begin 19:30 uur; einde 22:00 uur.
Aanmelden bij Roos van der Blom via info@roosvanderblom.com.

Woensdag 9 mei '18 te Anna Paulowna: Vet ziek van ziek vet.
Adres: Kantine IJsbaan, Dr. Olreelaan 1, 1761 GG Anna Paulowna.
Deur open vanaf 19:30 uur; begin 20:00 uur; einde 22:30 uur.
Aanmelden bij Carla Boon via gezondverstandannapaulowna@gmail.com.

Zondag 13 mei '18 te Bazel (België): Voeding en fysieke degeneratie.
Adres: Het Gildenhuis, Kruibekestraat 33, 9150 Bazel (Be)
Deur open vanaf 13:30 uur; begin 14:00; einde 16:30 uur. Toegang € 10,- 
Aanmelden bij Jonneke Schulte via gva.bazel@telenet.be.

Dinsdag 22 mei '18 te Zwijndrecht: een intensieve en meer diepgaande ontmoeting van 14:00 uur tot 22:00 uur inclusief een heerlijke en gezonde maaltijd, bereid door Rineke van den Berg. Alle mogelijke vragen uit de zaal zullen worden beantwoord en er kan van alles ontstaan.
Rineke van den Berg is bekend van www.sundancer.nl en zal een en ander organiseren op een nieuwe locatie die nu nog niet bekend is. Nadere informatie volgt daarom later. Aanmelding zal t.z.t. geschieden via haar site.

Maandag 28 mei '18 te Zaandam: Ziekte van Lyme en desinformatie.

Adres: ICBS De Vuurvogel, Eemmeer 15 B, 1509 GL Zaandam.

Deur open vanaf 19:30 uur; begin 20:00 uur; einde 22:30 uur. 

Toegang € 9,- of € 7,- voor 65 plussers.

Aanmelden bij Nellie Knap: nellie.k1@gmail.com of tel. 075-628 67 17. 

Woensdag 30 mei '18 te Limmen: Etiketten onder de loep.
Adres: Kerkweg 2C, 1906 AW Limmen. Toegang € 15,-
Deur open vanaf 19:00 uur; begin 19:30 uur; einde 22:00 uur.
Aanmelden bij Roos van der Blom via info@roosvanderblom.com. 

Iets over mijn intentie bij deze lezingen.

In grote lijnen wil ik op die gelegenheden iets vertellen over mijn persoonlijke ervaringen van 25 jaar huisarts-zijn en mijn tevens homeopaat zijn. Die combinatie was soms wel heel moeilijk. Door mijn bredere perspectief op wat werken in de gezondheid is, ben ik tot de conclusie gekomen dat de reguliere geneeskunde, die zich rationeel noemt, in feite niet eens wetenschappelijk genoemd zou mogen worden en dat de invloed van de farmaceutische industrie veel en veel groter is dan goed is voor de mens, die argeloos om hulp vraagt.
De zieke mens, die terecht vraagt om geneeskundige hulp, krijgt niet zijn gezondheid terug, maar zijn of haar symptomen worden onderdrukt met alle gevolgen van dien op langere termijn: een steeds ernstiger chronisch ziek zijn en moe zijn is het gevolg. Steeds meer mensen slikken steeds meer spullen die niet kloppen en ook nog om redenen die niet kloppen. Dat zijn voor mij pijnlijke ontdekkingen geweest, die zich in een hoog tempo verder hebben verdiept, nadat ik in 2002 gestopt was met het vak en dus meer tijd had gekregen voor verdere studie van een aantal zaken, waarvan ik eerder op de universiteit nooit had gehoord. En door de alledaagse praktijkdrukte kom je ook niet meer toe aan een aantal dingen die toch zeer essentieel blijken te zijn.

Ik heb ontdekt dat de farmaceutische industrie en de voedselindustrie met elkaar verweven zijn en tevens, zoals alle industrieën, gekoppeld zijn aan de politiek en dat er zo een internationale belangenverstrengeling gaande is, waarvan de omvang bijna niet te vatten is. Wij mensen hebben dus letterlijk heel veel te slikken, zonder dat we echt weten, wat er aan het gebeuren is met onze lichamen en met onze emoties en met ons denken. Denk ook aan de vele psychiatrische middelen, waarmee steeds royaler wordt gestrooid. De resultaten blijken soms bijzonder schokkend te zijn. Ik vind het heel erg om te zien dat zowel patiënten als artsen beiden (!) slachtoffer zijn van dezelfde zeer grote maar verborgen krachten. Het enige wat hier kan helpen is moed om in openheid te gaan kijken naar eerlijke informatie, informatie afkomstig van mensen zonder dubbele agenda's. Het is niet gemakkelijk voor patiënten en evenmin is het gemakkelijk voor artsen, die nogal eens goed in het zadel denken te zitten. Artsen zijn ook patiënten; de geneeskunde zelf is een patiënt. We zullen af moeten van het "geloof" dat de dokter het wel weet, want dat is helaas een illusie. Dokters doen dikwijls in alle oprechtheid, wat ze kunnen, maar steeds binnen het raam van hun opleiding en daar zit het nodige ongemerkt fout. 

We zullen ook af moeten van het geloof dat de overheid het wel weet en dat een aantal politieke beslissingen aangaande ons zogenaamde zorgstelsel in oprechtheid zouden zijn genomen. Tot nu toe is dat helaas niet het geval. De farmaceutische grootmachten hebben extreem veel geld en dus extreem veel macht en kopen letterlijk politieke beslissingen in hun voordeel.

Niet leuk, maar wel waar (binnen het huidige financiële systeem):

GELD = MACHT

Betere keuzes kun je alleen maken wanneer je beter geïnformeerd bent. Maar dit is niet een kwestie van toevoegen van nieuwe kennis. Dit is eerder een zaak van deprogrammeren en dus opruimen van een aantal oude overtuigingen, die simpelweg bij nader inzien niet houdbaar zijn.

Ik wil liever inzicht dan kennis overdragen en dus een aantal zogenaamd bekende zaken voorzien van aanhalingstekens of vraagtekens, zodat er ruimte kan ontstaan om hiermee persoonlijk echt aan de slag te gaan.