Hulp en advies in verband met persoonlijke ont-wikkeling

Frits van der Blom, coaching en mediation, geïnspireerd door Byron KatieIntroductie van Frits van der Blom

Graag wil ik jou hierbij enige hulp aanbieden bij je proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Groei is ont-wikkeling. Ont-wikkeling is een proces van loslaten wat je niet meer nodig hebt en dus lichter worden. Het gaat niet om meer kennis, maar om een ander perspectief. Het gaat om de ont-dekking van wie je zelf in wezen bent. Dit lijkt simpel, maar het is bijzonder menselijk om je te "verkijken op wat je ziet". Ver-kijken wil zeggen "te ver kijken" en dat betekent: "per ongeluk" er overheen kijken!

Voor mijn eigen ontwikkeling hebben - naast anderen - Eckhart Tolle en Byron Katie met "the Work" een belangrijke rol gespeeld.

Ik wil je een stukje helpen te gaan ...

... van hebben naar zijn,
... van hoofd naar hart,
... van daar en dan naar hier en nu,
... van stress naar ont-haasting,
... van overleven en geleefd worden naar leven en be-leven.


Onthaasting - hier en nu zijnContact kun je hier opnemen.

Wanneer je contact opneemt word je ter plekke gevraagd om enkele letters over te nemen.
Dit is om spam en misbruik te vermijden.

Alvast bedankt voor de moeite !